Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 203

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 231

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 203

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 231

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 203

Warning: posix_getgrgid() has been disabled for security reasons in /home/solution/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 231

Informacje o spółce

Solution Partners
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000488670
Numer NIP: 5252573809
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

OGŁOSZENIA

Informacje o planowanych walnych zgromadzeniach, projektach uchwał, sprawozdaniach finansowych oraz opinie biegłych rewidentów i inne

Ogłoszenie nr 1